Home

 

Show in english

 

מאת פרץ גרין – אדר 28, תשס''ו; מרץ כח', 2006; יום זיכרולן בנימינו נוסטר

ונהפוך הוא – מאחורי דלת הברזל הגדול של 770

 

חלמתי כלפני שלושה שבועות: הייתי ביחד עם הצדיק חיים לפני 770 של חב''ד. עמדנו לפני דלת גדול של ברזל. הצדיק חיים היה מוכיח אותי על דבר-מה שממנו לא היה שבע-רצון, לא רק כעת, כי אם גם בשנים שעברו. אז הצדיק חיים פתח את הדלת, נכנס וסגר אותו ועזב אותי בחוץ. ברגע ההוא בניין 770 נעשה כמין 'ארמון' (על דרך צורת 'ארמונה של אסתר המלכה' המקובלת אצלנו בסימנים השלמים של הגאולה השלמה, בצבע סגל על שחור.

 

לא הבנתי את החלום, ואמנם לא פסק לחזור אליי במחשבה. מה היה בי או מה עשיתי או מה כתבתי שכל כך לא מצא חן בעיני הצדיק הקדוש חיים? ומה שייכותו לחב''ד? הצטרכתי להבין.

 

משהו התחיל לנצנץ בי בשחזוריי על כתבי 1987 הכתובים לזכר אבי ע''ה מוריס גרין. נפתעתי על חלומי המובא שם הוא חלום בו מצווה אותי הצדיק חיים על הכנת והכרזת ''הקבלה החדשה האמיתית''. שכחתי לגמרי על חלק הראשון של אותו החלום בו חב''די אחד בשם שלום נתן אגס לצדיק חיים והוא אכל ממנו; ונאמר שם שעוד לא יובן ה ''סימן'' ההוא. אחר כך באותה השנה ראתה נודע בחלום שהצדיק חיים כבר גמר לאכול את האגס.

 

באותו החלום שלי על ''הקבלה החדשה האמיתית'' (הנקראת אצלנו בשלמות ''הקבלה החדשה האמיתית של הדג הגדול לויתן''), אחרי שהצדיק חיים אכל מהאגס, הוא נתן לי לעמוד מתחת למין חופה או אפיריון, בתוך גן יפה מאד, ושם בידיי איזה דפים לקרוא בקול ולהכריז על הקבלה החדשה האמיתית. על הדפים היו הרבה סימבולים, מהם בעברית, מהם בקוניפרם, מהם ביוונית ועוד. התחלתי לבשר על הקבלה החדשה האמיתית בקול רם. הצדיק אמר לי להנמיך קצת את קולי בהכרזת הדברים.

 

היה עוד חלום מהשנה ההיא שזעזע אותי מאד. קיבל אותו חברנו, עליו השלום, בנימינו פריקו: ראה בחלומו את הצדיק חיים שאמר לו ''התלמידים הראשונים שלי הם פרץ ורנטו (לוי). רק שמעון (לופאנו) מאמין בתחייה. לשאר יש להם ספק.

 

דפק לי במוח דבר זה; דבר מתמיה הוא. נכון, אני זוכר, ששמעון לקח את סימן תחייתו של הצדיק חיים באופן מאד ריאלי וקונקרטי. משוכנע היה שיראה אותו ממש והיה מסתכל תמיד על כל צד לראות אולי יתראה. פעם היה בחנותו של מרגליות וראה אחד המסתכל על מערכת החלון מבחוץ, ושמעון היה בטוח שהיה הצדיק חיים ושרמז לו לצאת. שמעון יצא מהחנות החוצה ולא ראה אף אחד מכול צד. הנקודה היא שבשביל שמעון תחייתו של הצדיק חיים הייתה מאד ממשית.

 

אחרי זה התחלתי לשחזור על החלומות הנפלאים המובאים אצלנו בספר הצדיק הנסתר חיים (עלה 9 של ספר משנת חיים) שבהם נראה הצדיק חיים. (במיסמך אחרי זה הבאתי ממנו כששים חלומות המראים על הגואל חיים אחרי תחייתו מן המתים) הרי כמעט בכולם הצדיק חיים מתראה כחי בעולם, לא במלכות השמים, כי אם ממלכות השמים על הארץ. אותם הסימנים פותחים את הדלת הגדול בין מלכות השמים לארץ.

 

ישנם חלומות שבהם הצדיק הנסתר חיים נולד בעולם כתינוק הנולד ובמהירות הוא גודל להיות ילד ומדבר ואומר ''אני הוא המורה חיים'' וישנה שמחה גדולה (זה בא לקיים את הנבואה המפורסמת בנביא ישעיה ''ילד נולד לנו בן ניתן לנו והיה המשרה על שכמו'' וכו.). ובחלום של פאולו (פיארו), לדוגמה, הצדיק חיים אומר לו ''תיגע בי. אתה רואה שאני פה!'' וכו. ובחלום של ג'זספה (מניגרסו) הצדיק חיים מנסה אותו בכדי לראות את דרגתו בדרך ארץ, ובו הצדיק עושה את עצמו כאיש זקן ההולך בקושי ולא מדבר כל כך טוב וכו. גם בחלום של דניאל (מניגרסו) מקרוב, מלפני חודשיים, בא הצדיק חיים כאיש זקן ודניאל היה אוחז בו ומלווה אותו צעד צעד, ודיבר איתו הגואל חיים בענייני הגאולה השלמה וכו.

 

חוץ מהחלומות השייכים בישירות ל ''סימן השופט המשוח במלכות השמים'' (לדוגמה, הסימן השלם השני שקיבל רנטו לוי ב1983 או חלומה של נודע (1987) על ה ''כסא'' של השופט המשוח, הצדיק חיים במלכות השמים וכו.), הגואל האחרון ''יורד'' לעולם ומדבר או עושה מעשים או עושה ''סימנים'' עם התלמידים בעולם ולא במקום אחר.

 

סימן מלכות השמים הוא במלכות השמים, ובחלומות המשתייכים לו אין בהם דיבורים, שזה מראה על העלמו. בחלומו של רנטו לוי, אמנם, רנטו עצמו של העולם הוא, והוא עומד לפני מדרגות של שיש לבן המייצגות את המידות המסוגלות המכוסות בלב הזקוקות להעלת האדם בכדי שיחיה מתחת לברכת מלכות השמים. מטרתו, אפוא, להעלת אנשים ונשים בעולם.

 

מובן הוא מכול מקום שמלכות השמים נסתרת מאד היא, לדוגמה, ''סוד'' כסא השופט המשוח במלכות השמים. נאמר בו שאפילו מלאכי מעלה לא יכולים לראות אותו כמו שהוא באמת. וכמו שהוא נסתר כן הוא רחב בהרבה עניינים נסתרים. וכן הוא באמת שהסתרו של הגואל חיים במלכות השמים נשאר. אותו ההסתר ואותו המצב הנסתר נמשכים ומתקיימים למען הגאולה השלמה. הסברנו את זה בקשר לפירוש ''המם הסתומה'' של ''םרבה המשרה''. העלמה של מלכות השמים מקדשת את הסקרנות השכלית בדרכיו הנסתרות של ה'' אלהינו, אל מסתתר, בכדי שיגיעו בני אדם להתפלאות.

 

הסימן השישי השלם, הוא סימן תחייתו של הצדיק חיים, מקובל על ידי ג'ורדנו לוי ב1984, בעצמו מראה ''מקום מפגש'' בין שני עולמות, עולם של גנים חדשים עם עצים נהדרים ופרחים מבושמים, שבו נמצאים ביחד בני אדם זכאיים אחרי מותם ובני אדם זכאיים בעולם הזה. הגנים החדשים הם בחוץ, לא כמו סימן מלכות השמים שהוא בפנים בתוך ''הארמון''.

 

בסימן הראשון השלם, הוא ''סימן כוכבי הגאולה'', שקיבל אותו ג'נו טמפיארי ב1983, הצדיק חיים, שבכר קם מן המתים, מכריז על הזמן הכוכבי ההיסטורי העכשווי של הדור הרביעי הזה, ועושה ''סימן'' בין הכוכב הרביעי הנפרד וכוכבו של אברהם אבינו, בכדי לקשר 4000 אלפים שנה של ההיסטוריה הגאולית לזמן הגאולה השלמה. גם סימן זה לא במלכות השמים הוא, כי אם בעולם, בחוץ, לפני השמים.

 

הסימן השלישי השלם, הוא ''סימן האור החדש של חנוכת החנוכות'' הוא האור החדש של התכנית הנפלאה של ה'' ברוך הוא בבית התפילה החדש של שבע קומות ושלוש-עשרי מזבחות, הוא הבית המנובא ''כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים'' והוא בית ה'' המנובא בו ''גדול יהיה כבוד הבית הזה מן הראשון ובמקום הזה אשים שלום, נאום ה'' צבאות'', דהיינו גדול מבית המקרש של העבר, ונקרא בלשון יחיד ''הראשון'' כי עצם התבנית וצורת עבודת הקרבנות של בית המקדש השני כמו בית המקדש הראשון. ואמנם בית ה'' האחרון הוא בקדושת האור החדש של השבת הלבבות המובטחת מאת ה'' לאליהו הנביא, זיכרו ברוך. סימן הוא בעולם ובשביל העולם.

 

הסימן הרביעי השלם הוא סימן ''חמור אוכל לחם'', הוא סימן מישרת החמור האוכל את הלחם הגאולי והמשיחי מבית לחם. מישרה בעולם היא ובשביל העולם. סימן זה מייצג גם כן את השיוויון המאוזן הגדול של הגאולה השלמה הבא לקיים ולהקים את הענווה ושיפלות הרוח הזקוקות לקיום המשרות המשיחיות הבאות ואת הכהונה החדשה בבית התפילה. ובא סימן זה אחרי סימן האור החדש בכדי לאזן את הבהירות המדהימה של הגילוי החדש, שאף אחד לא ישתמש באותה הבהירות הגדולה לשם עצמו או להרים ראש על אחרים בכוונות בלתי הגונות.

 

סימן חמור אוכל לחם הוא ''הכלי המשיחי של הגאולה השלמה'' המושך את עגלת הבשורות החדשות המגיעות בבחירת ה'' ברוך הוא בגואל האחרון, חיים. הגואל יושב על העגלה ומדריך את החמור בהבאתו את בשורות ''הסימנים השלמים'' של הגאולה השלמה אל העולם. ה ''סוד'' הגאולי הבלתי נודע לפני זה הוא: המשיח אינו הגואל והגואל אינו המשיח, ודרגת המשיח לגבי הגואל דומה לדרגת חמור כלפי מעלת בן אדם. הגואל הוא השופט המשוח במלכות השמים אחרי מותו ותחייתו. החמורים ה ''משיחיים'' של הגואל הם בעולם.

 

המפתח הגדול של ''העולם המחודש'' הוא הסימן השלם של תחייתו של הצדיק הנסתר חיים מן המתים בעולם הזה ובשביל העולם הזה. ובנקודה הזאת חסר הייתי בשנים שעברו, מפני שהחזקתי בסימן תחיית הצדיק חיים בדרגת ''עולם מחודש'' בין השמים והארץ, במקום להביא את התחייה לדרגת עולם הזה.

 

ועתה, ברוך ה'', אני עירני לזה אבל לפני זה לא. ובכן אני בדרך הנכונה לפתור את התיקון הזה. ואולם נשארת שאלה גדולה. מה שייך חב''ד לכל זה? ולמה 770 EASTERN PARKWAY BROOKLYN ששם היה המשרד המרכזי של הרבי מלובביטש? ולמה נכנס לשם הצדיק חיים, הגואל הנבחר? ולמה בסוף נעשה כארמון אסתר המלכה כפי הסימנים החדשים של מלכות השמים?

 

נחפש פתרון. ראשית כל, מהו חב''ד. תנועת חב''ד מיוחדת היא בהרבה פנים. כבר אני נלחם נגד תנועת חב''ד ונגד המשיחות המזויפת של חב''ד יותר משלושים שנה. בקיצור נמרץ תנועת חב''ד בכול ענייניה היא הצד ההפוך של הגאולה השלמה ושל הקבלה החדשה האמיתית של הגאולה השלמה. בסימנים חב''ד נקרא הדור הרביעי השנאי ומוכח אצלנו בסימנים השלמים שתענותיו של חב''ד וכל הפרופגאנדה שלה גורמות, בר מינן, לגזורות קשות ודברים רעים בכול מקום שהם. ואולם ישנו גם כן עומק מכול מה שהוא בדיוק במצב ההפוך. ישנו יתרון האור מן החושך שיכולים לברר ולהעריך דווקא במלחמה נגד הכוחות המחשיכים של הפך הטוב.

 

לשנים רבות כבר האמינו החב''דיים שהרבי שנרסון הוא המשיח בן דוד. והמשיכו להאמין ככה גם אחרי מותו, אבל מובן הוא שהצטרכו להתאים הנחות חדשות למצבו של הרבי אחרי מותו. הסיקו מסקנות חדשות, לדוגמה: הרבי לא מת באמת ונשאר חי בצורה סמויה. הרבי, אחרי האי-מוות שלו נעשה ליודע את הכול ולנמצא בכול מקום. ומפני שהוא ככה נעשה אפשר ומותר לפנות אליו בתפילות ובקשות. יכולים לומר שהגיעו ל ''דרגה גבוהה'' בהיגיונם בכול השקרים הללו.

 

ואמנם בזה הגיעו לעניינים שרק על ידי הסימנים השלמים האמיתיים של מלכות השמים ושל תחייתו של הגואל האחרון חיים יכולים לתקן דהיינו להרוס את השקר ולהקים את האמת.

 

הצדיק הנסתר חיים, הנולד בצנעא תימן ב1914, אחרי תחייתו יכול להכיר כל בני אדם אשר על פני האדמה בשלבים פרטיים ופרסונאליים. סגולת הגואל האחרון היא. אין זאת אומרת, אמנם, שדבר זה הוא בפועל שהוא מכיר את כל בני האדם בעולם באופן פרטי, אלא שיש לו הכוח להכיר בכל אחד ואחת בעולם ולדעת כל פרטיו וכל תיקוניו של כל אחד ואחת כאשר הוא רוצה. על האמת אני מעיד שלצדיק הקדוש חיים היה הכוח הזה כשהיה חי בעולם. על אחת כמה וכמה במצבו הנעלה כגואל הנבחר ושופט המשוח במלכות השמים!

 

הצדיק חיים מפרט בהכרזתו ''הייתי מת וקמתי מן המתים. אין תחייה בלי הקדמת המוות, כי התחייה היא חיים חדשים.

 

וכן מתוכנן מאת אל שדי שרק אליהו הנביא לא מת ועלה השמימה שלם למלכות השמים. שקר הוא ומזויף לומר שהרבי מלובביטש לא מת. אוכל חזירים הוא שאף החזירים יקיאו מרוב הפסולת שבו!

 

הרבי מלובביטש, מנחם מנדל שניירסון, אינו הגואל ואינו המשיח בן דוד ולא נבחר מאת ה'' לאף מישרה גאולית או משיחית, לא בחייו ולא במיתתו. ובכן שקר הוא לדבר על היותו יודע את הכול וכו. באמת רק ה'' ברוך הוא יודע את הכול והוא הכול יכול. ומה שהגואל חיים יכול להכיר בכול בני האדם, אין עובדה זאת שייכת כלום באמת למה שבורא העולם ישתבח שמו לעד יודע את הכול! המבין יבחין ולא יתבלבל, כי המידות שאנו מדברים בהן מדויקות הן.

 

לפני שנה בערך ראיתי עוד חלום הנוגע לעניינינו: בחלומי הייתי ב770 והייתה לי פגישה עם הרבי מלובביטש. בפנים במשרדו. הוא התחיל לומר משהו אבל הפסקתי אותו ואמרתי לו ''החסידים שלך עושים לך פולחן של עבודה זרה''. הוא רצה להגיד משהו אמנם אמרתי לו ''אני שליח ויש לי מישרה'' והסתכלתי למעלה והוכרח הוא לשתוק. המשכתי ''החסידים שלך שונאים אחד את השני וליבם מלא שנאה''. כלפי המילים האלה הרבי נפל אחורנית על גבו ממצוקה. עמדתי ללכת ובראותי אותו באותו המצב אמרתי לו ''מה יש?'' השתדל להרים את ראשו ואמר ''הייתי מעדיף שהייתם מתפללים עלינו''. עניתי ''לא. הם שונאים אחד את השני ומתנהגים בשנאה''. יצאתי ממשרדו ורציתי לצאת מ770 אבל עברתי על חדר (אוכל) ובו שולחן גדול, וראיתי בפנים את פאולו (פיארו) ועוד איש אחד, רב עם זקן, שהיה הוא שסידר לי את הפגישה עם הרבי. לא רציתי להעכנס כי רציתי רק לצאת מ770 אבל פאולו נתן לי להבין שהיה נכון להיכנס מצד דרך ארץ לאדם ההוא. וכן נכנסתי והיה כסא על יד השולחן שהייתי צריך לשבת עליו ועל הכסא היה כיכר לחם גדול. הרמתי את כיכר הלחם ושמתי אותו על השולחן והתעוררתי מחלומי.

 

יבין המבין שאי אפשר לקבל חלום כזה, חלום שאין ספק שהוא מהבית דין שלמעלה, אם הרבי מלובביטש היה הגואל! אבל הוא לא הגואל ולא המשיח ולא השופט המשוח ולא קם בתחייה מן המתים! ובכלל היהדות צריכה להיטהר מכול תנועת חב''ד. ואמנם החב''דיים אומרים שהרבי לא מת ושצריכים להבין את ''הדברים החדשים'' באופן חדש כלפי הרעיונות של העבר.

 

אין מה להגיד, המשיחות המזויפת שלהם הביאה אותם לדרך מיוחדת מאד. ידעו הם שהמשיח בן דוד צריך להיות חי, לא? נפתו, נכון, אבל אינם פתיים כל כך שלא יודעים ש ''דברים חדשים'' מכניסים אותך לבעיות גדולות עם המסורת היהודית. גמרו ונימנו שאי אפשר הוא שהרבי מת באמת, ובכן החידוש הגדול של הגאולה השלמה הוא שמותו הייתה רק למראת העיניים אבל לא מת באמת והוא חי. אין מה להגיד, האמינו בזה והיה להם האומץ גם להכריז את זה.

 

למזלה הטוב של היהדות ובשביל העולם, מנחם מנדל שניירסון אינו המשיח ואינו הגואל, אף פעם לא היה ואף פעם יהיה. לרבי מלובביטש אין שום שייכות לגמרי לסימן האמיתי של תחיית המתים. המשיחות של הרבי הוא מיתוס טהור נברא מהמכונה הפרופאגנדיסטית הגדולה של חב''ד.

 

770 EASTERN PARKWAY היה המרכז של תנועת חב''ד, והרבי היה יושב תמיד במשרדו ועונה למאות מכתבים הנשלחים לו בכל יום. בכפר חב''ד בארץ החסידים שלו בנו$$$ העתק מדויק של 770. נבנה כאשר הרבי היה עוד חי והאמינו שהוא יבוא לארץ ישראל ויגלה את עצמו. אולי אחרי מותו מחכים שתבוא רוחו!

 

צריכים להבין. חב''ד היא הצד ההפוך של הקדושה האמיתית, ה ''סתרא אחרא'' נגד האמת. הוא השקר המוחלט שבפעולות הונאה משתדל להתחזות לאמת. ב1990 כתבתי שתנועת חב''ד אחרי מותו של הרבי שניירסון תהיה עוד יותר מסוכנת. הייתי בטוח בזה, כי ידעתי שכבר בא הזמן וכבר התקיימה בחירתו יתברך החד-פעמית בדברי הימים בגואל האמיתי, הצדיק הנסתר חיים, ושכבר התקיים הסימן האמיתי הסופי של תחיית הגואל מן המתים, ואדם אחד הוא ואין אחר. ובכן הייתי בטוח שהמצב ההפוך 180 מעלות של המן צריך להתראות. הסטרא אחרא צריך לגמור את דרכו בשקר וברע. כי לא שלם עוון האמורי עד הנה.

 

כבר באה האמת וכאשר באה האמת הבחינה שלעומת זה מתעקשת לקום למעמדה הגדול האחרון ומתגדל כוח הפריטנסיות שלה להידמות לאמת בעומדה 180 מעלות בכיוון ההפוך, בשקר גמור, ההפך ממש מהאמת. לכן הייתי בטוח שבסוף החב''דיים ימציאו להם גואל חדש אף שקוראים אותו משיח בן דוד.

 

את כל זה עשו בלי רשות מלמעלה ובלי עדות אמיתית על זה, להפך מהרשות ומהעדות הגדולה והרחבה והמכרעת של הגאולה האמיתית. אמנם הדור הרביעי השנאי לעוון שיטת האצילות של הזוהר לא יחסר מצורתו האחרונה בעבודה זרה. הרבי לא מת! בטח שלא. והלא רבי שניירסון היה הוא החב''די הגדול המקבל את עולם האצילות שהוא לפני בריאת העולם ובכן למעלה מן המוות? לא יכול היה הרבי למות. רק נאצל הוא מחדש בירידת עולם האצילות בו, המלך המשיח בן דוד. זה היה אצל חב''ד ה ''סוד הגדול'' של הגאולה השלמה. ומה עזבו לנוצרות התיאולוגית!

 

תחייתו של הצדיק הנסתר והעניו עד מאד, חיים, היא שלמה והיא תחייה למען טובת כל העולם. האי-מוות של תחייתו של הרבי מלובביטש לא מפתה אף אחד חוץ מהחב''דיים עצמם ובעוונות הרבים לשטיפת המוח הגרועה שמקבלים כל המסכנים הנכנסים לישיבות ובתי ספר שלהם.

 

ומצד האמת מי יוכל לתאר את הכוח המפליא של הגואל האמיתי הנבחר מאת ה'' ברוך הוא, בתחייתו השלמה בסימן השלם של תחיית המתים. הצדיק הקדוש חיים מת וקם בתחייה, ותחייתו מייצגת חיים חדשים לעולם בבני אדם חיים על האדמה. אש מים רוח ואדמה הם בתהליך לווצר בשבילנו גוף חדש חי באמונתנו בכוח החדש המפליא של תחייתו של הצדיק חיים.

 

גם בחלומי על הצדיק חיים הנכנס ל770, נראה לי שכוונתו הייתה להשתמש בחדרו ההוא של הרבי מלובביטש אבל לא יכולתי לראות את זה מפני שהצדיק סגר את הדלת והשאיר אותי בחוץ.

 

הסטרא אחרא גונב את כוחותיו העיקריים מהאמת ואמנם שם אותה במסגרת של יסוד מזויף המכסה ומזייף את האמת. בסוף תקופתו, אמנם, מתגלה האמת ונחשפים השקרים, והאור מסיר את החושך. בסוף אחרי נשיקת וחיבוק יעקב ועשו יעקב אבינו נקרא ישראל, ועשו חוזר לשעיר.

 

התורה האמיתית, המסורת האמיתית, הקבלה האמיתית, הגואל הנבחר האמיתי והסימנים האמיתיים של הגאולה השלמה הכולל את הסימן האמיתי והסופי של תחיית המתים, נזדייפו כולם ב ''ארמון'' 770 בחדרו של הרבי מלובביטש. הגואל האמיתי, חיים בן משה מצנעא תימן, הנבחר מאת ה'' אלהינו, ירד ממלכות השמים ל ''ארמון המלך המשיח'' ההוא להסיר את המיתוס הגדול של המשיחות החדשה של מנחם מנדל שניירסון, ולהסיר אותו מהמשרד שלו, בכדי לגאול את התורה האמיתית ואת המסורת האמיתית ואת הקבלה האמיתית ואת הסימנים האמיתיים של הגאולה השלמה האמיתית הכולל את הסימן האמיתי של תחייתו של הצדיק חיים.

 

הצדיק חיים שקם בתחייתו נכנס ל770 בכדי להושיע את עולם היהודי ממכה, בר מינן, הנגרמה מחב''ד נגד עם ישראל. תנועת חב''ד היא הדור הרביעי השנאי המביאה רעה על כמה אלפים קהילות יהודיות עם נוכחותה. יש צורך בהריסת השורשים שלה לתמיד. לא דבר קטן הוא. השופט המשוח של מלכות השמים ירד לעולם ונכנס ל770 בכדי לקיים דבר גדול וחיובי, הוא קיום ''ונהפוך הוא'' להצלה נסתרת לבני ישראל מההמן הרע, היא המכונה הפרופגאנדיסטית, עד שתתלה, ביחד עם עשרת בניה, על עץ של חמישים אמות המוכן, אף בלי כוונתם, נגד הגואל הנבחר האמיתי, חיים, האהוב מאת ה'' אלהינו.

 

אין שום ''מיסטיקה'' בדבר תחייתו של הגואל האמיתי. הצדיק הנסתר חיים יורד לעולם ומתגלה לתלמידים, בעיקר בחלומות גאוליים. אנחנו לא מתפארים בהבנתנו. תקראו ותלמדו את העדות ותדונו בעצמכם.

 

ומכול מקום יצאתי חסר עד עתה להביא את תחיית הצדיק חיים לדרגת העולם. אולי לטעם זה עזב אותי חוץ לדלת 770 הצדיק חיים, לרמז לי שלא נכנסתי עוד ללב הבשורות לבשר את תחייתו באופן שתהיה חי בשביל העולם. אין דבר אמיתי להשיג מחב''ד ואמנם הייתי צריך ללמוד לפחות את האומנות שלהם להפיץ ולפרסם דברים.

 

ל50 שנה מכונת הפרופגאנדה הגדולה שלהם ידעה איך לפרסם שקרים על כל עיטוש של הרבי. ואתה, פרץ, עם אלפי דברי עדות אמיתיים לפניך, לא ידעת איך להפיץ את הדברים! מה היו עושים החב''דיים אפילו באחד מאלף מהעדות האמיתית של הברית השלמה הסופית בזכות הגואל הנבחר חיים!

 

ואמנם עתה אני מתחיל להבין משהו מהאגס שאכל אותו הצדיק חיים הניתן לו מחב''די הנקרא שלום. ובכן אני מקיים הכרזה כלפי הנשמות האבודות מבית יהודה, כל אלה שנפלו במוקש הפרופגאנדה החב''די. עליכם אני בוכה לה'' אלהינו, שתתעוררו לישועתכם מהמוקש המשיחי ההרסני של חב''ד, מוקש שקשה מאד הוא לצאת ממנו כשכבר נסגר בפנים.

 

אינו קל בשבילי להבין את חלומי. אחרי שאני מבשר את הגאולה השלמה בזכות הגואל חיים לעשרים ושלוש שנים, ואחרי שאני מאשים ומגנה את חב''ד ליותר משלושים שנה, הנה שולח לי הגואל חיים חלום שהוא בעצמו נכנס ל770. הייתי חפץ גם אני להיכנס אחריו, אמנם סגר את הדלת הגדול הברזלי מעליי, מפני שישנו משהו במה שלא מצאתי חן בעיניו, ואותו המשהו נוגע לחב''ד.

 

הצדיק חיים הוא הגואל האמיתי. למה נכנס ל ''ארמון'' משיח שקר? אמנם לכם אני מדבר כעת, אחיי היהודים היקרים. אתם צריכים להתרחץ ולהינקות מהפולחן המשיחי לרבי, וצריכים אתם להיוושע מכול מוסד חב''די. הרב דוד ברגר בספרו הבהיר ''המשיח, הרבי, והסקנדל של האדישות האורתודוקסית'' מודיע שישנם יותר מ2000 מוסדות חב''ד בעולם. – ובכן אין פחות מ60.000 ''קרבנות''. אליכם אני מדבר.

 

אינני מדבר לכל אלה שנולדו במשפחות חב''דיות. הם לא יכולים להיוושע. נאבדים הם בשקרי שטיפת המוח שקיבלו. אני מדבר לאלה הבאים ממשפחות יהודיות, תכופות במשפחות לא כל כך דתיות או לא דתיות בכלל, שניפתו לקולו של חב''ד הקריזמטי והסובטילי המושרש ברעל הנחש, ונכנסו למוסדות שלהם. אתם צריכים להיוושע מהיהדות המזויפת והמשיחות המזויפת של חב''ד, אם לא כן תאבדו מתורת אמת. לקחו אתכם על ידי שטיפת המוח ועשו מכם רובוטים לאמונות זרות. הרבי מלובביטש אינו המשיח ואף פעם לא היה משיח. משיח מזויף הוא הנברא עח ידי מכונת הפרופגאנדה שכבר התחילה 40 שנה לפני מותו. כמה מאות מיליוני דולרים הוצאו בכדי להכריז על משיח שקר! כמה מוחות נזרקו לבלבולים ונסגרו בתוך הפרטנסיות של חב''ד.

 

הצדק איתי לדבר. הצדיק חיים, ראש הלו' צדיקים הנסתרים של הדור שעבר, הציל אותי מאחיזת חב''ד שבו נפלתי באופן טוטלי לחמש שנים רצופות. לחסיד לובביטש נעשיתי בבגדי שחור וזקן מלא וכו. כאשר הצדיק הנסתר התימני החליט להציל את נשמתי. גם אני הייתי מהצאן הנאבד מבית יהודה, ובפשטות בלי חשדנות באמונת ליבי נפלתי לבור החשוך, משוכנע שהיה אור. הצדיק חיים הוציא אותי מהחושך ההוא והביא אותי אל אור אמיתי. לכן לי הצדק והחוב לדבר.

 

כל זה היה לפני שהצדיק הנסתר חיים נבחר, אחרי סבלו הנורא ומיתתו, לגואל אחרון, הקם בתחייה לגאולה השלמה של ישראל ושל כל העמים. אליכם אני מדבר, נשמות יקרות מבית יהודה. נגאלתי אני מכל הרמאות של תנועת חב''ד בכדי שאוכל לעזור לאחרים להינצל מהבור העמוק של המשיחות הפרופגאנדיסטית. ועוד לא יצאתי מידי חובתי לעזור לכם. על זה בטח מוכיח אותי הצדיק חיים וסוגר עלי את דלת ''ארמון אסתר''. בהיכנס הגואל חיים ל770 נעשה ''ארמון אסתר'' המזויף ל''ארמון אסתר'' אמיתי, והוא בסימן ''ונהפוך הוא'' הפיכת מועדי הים בהריסת הפנתזיה החב''דית.

 

שמעו. לעשרים ושלוש שנים אני כותב את האמת על הצדיק חיים, ראש הלו' צדיקים הנסתרים בדורו, ובסבלו ומיתתו ותחייתו נבחר הוא לשופט המשוח במלכות השמים. בכל השנים הללו כתבתי, ברוך ה'', פירושים לסימנים השלמים של הגאולה השלמה ורשמתי את העדות המקובלת בעיקר בחלומות שקיבלו חמורי הגואל.

 

אני לא דואג כלום על שיאמינו לי. ישנם כבר, ברוך ה'', כשלושים כרחים מלאים בחומר המעיד על כל האמת שאנו מבשרים. פשוט לא מוכרים עוד בפרהסיה. כלום מכל זה שלי הוא. הכול נשלח מאת ה'' ברוך הוא, והכול מוסבר באופן שכאשר יגיע הזמן יובן הכול ויתאמת הכול. האמת שלא עליי הוא לשכנע אף אחד על אמיתות הדברים. זמן הגאולה השלמה וזמן הדור הרביעי הוא זמן האמת, ובכן הכול יתאמת. ה'' ברוך הוא, ישתבח שמו לעד ולעולמי עולמים, הוא מאמת את האמת של הגאולה השלמה השלישית כמו שהוא אימת את האמת של הגאולה הראשונה בידי משה רבינו, עליו השלום. אנו חמורים פשוטים המכינים את הטקסטים על עדות האמת לבאים אחרינו לדורי דורות.

 

וככה הוא בהכרזה זאת של המיסמך הזה, אני מזכיר דברי אמת על הגואל האחרון הקם בתחייה וכו. ואמנם, ותבינו את זה היטב, אין כוונתי פה לשכנע אתכם בדברי הגאולה השלמה. אני הבאתי את חלומי שבו הצדיק חיים נכנס ל770 EASTERN PARKWAY , BROOKLYN . הצדיק חיים הוכיח אותי ואני משתדל להבין את טעמי הוכחתו והיסקתי שעיקר הוכחתו על שלא עשיתי מספיק, מעט מאד, לעזור בגאולת הצאן הנאבד מבית יהודה, כמו שאני נגאלתי. עוררו את החושים שלכם. ההתגלות ה ''משיחית'' לא באה מחב''ד או מכול תנועה אחרת המתקיימת. הגאולה השלמה באה מה'' אלהינו בזמן שהוא מכריז עליו ובזכות הגואל הנבחר מאיתו יתברך. הגאולה השלמה היא שלמה והיא חדשה לגמרי ובא מלא במסרים חדשים ובדברים חדשים ובעדות שלמה, בכדי שיימסר לעולם לשם הבחנה והבנה. ומאותה ההבנה תבוא הרוח המובטחת לבוא, וברית התורה הקדושה, בפעם הזאת, תיכנס בפנים בכול אחד ואחת ותיכתב בלב.

 

אל תחשבו שאנו עומדים באשליות. אינו ככה. גם העדנו על עשרים ושלוש שנים של אי-הבנה טוטלית מכול צד ומכול פינה. אינני אומר ''ולא יאמינו לי'' מיראת השיעור הגדול הניתן למשה רבינו. אינה עשייתנו בשום אופן שבתקופה הזאת של דברי ימים כל העולם מבולבל וסגור בקדום-השגות של העבר. לא שלנו הוא העולם. לא שלנו דברי הימים. הגאולה השלמה לא שלנו היא. ואין אנו מפיצים פרופגאנדה בכדי לייצר אשליות הלוכדות את המוחות הבלתי חשדניות של הצאן הנאבד מבית יהודה והמוליכות אותם להאמין בתחייה מזויפת ההוכרזה על משיח שהוציאה תנועת חב''ד בלי רשות מלמעלה, ובלי מסרים חדשים אמיתיים המובטחים מהנביאים לגאולה השלמה, ובלי עדות אמיתית הנוגעת גם לתיקונים ההיסטוריים הזקוקים, ולשינויי הנחיות המחשבה, ושינויי הלב המובטחים לגאולה השלמה.

 

משיחות חב''ד היא כולה דימיון נבראת על ידי חסידיו שטופי מוח שאין להם מושג בתנאים האמיתיים של הגאולה השלמה, באופי האמיתי, בעדות האמיתית, וברשות האמיתית מאת ה'' הנוגעת לצדיק הנבחר של הגאולה השלמה.

 

היכו אתכם בכדורי שלג באמצע הקיץ. השמיעו אתכם פרופגאנדה עד שקרביך שטפו בחזיונות שווא שאין להם קיום. מותר לי לדבר. החלומות שאנו מעידים בהם אמיתיים הם ובאים מלמעלה, וכוללים מסרים אמיתיים המלמדים את רצון ה''. יש למסרים טעמים אמיתיים, מפני שהם ברשות מעלה ובאים בגלל הצורך לבני אדם להבין אותם. תראו את חלומי המוזכר לעיל בו נכנסתי ל770 והכרזתי את פסק הדין של הבית דין שלמעלה. פולחן של עבודה זרה נברא מסביב לרבי מלובביטש, ויש בעוונות, שנאה בכול הדרגות בין החב''דיים עצמם.

 

קבלתנו התאמתה פי אלף במשך 23 שנים כעת. העדות שאנו מעידים בהן עומדות לפני השמים, מפני שירדו מן השמים, דרך מלכות השמים, בידי הגואל הנבחר, חיים, מצנעא תימן, השופט המשוח במלכות השמים. אלה הם מסרים אמיתיים. חב''ד היא פסולת המוזמנת לאשפה. המשיחות של שניירסון סרט משלה שאין לו קיום אמיתי. אתם אוכלים רעי מתיאולוגיה אצילותית המתגשמת במיתוס 770.

 

צאו אם אתם יכולים. אם עוד יש בכם אובייקטיביות, עמדו ממקומותיכם, צאו החוצה ותיעשו צופים לפארסה שלקחתם חלק בה. הצילו את עצמכם מחיי אפסות ומהנאת טיפשות של מיראז' משיחי והזיות חסידיות. הושיעו את עצמכם מהאשליה הגדולה שתתגלגל עליכם בסוף, לעורר אתכם להבנה הנוראה שבליתם את ימיכם עם קטראקטים המעוורים מראותכם את תכונותיה האמיתיות של המסורת היהודית.

 

יש לי הזכות והחוב לדבר. אני מכיר בהתגלות האמיתית של הגאולה השלמה ושל בחירת ה'' בגואל חיים. אני יכול לקרוא בקול את הדברים לפני השמים ולפני אנשי העולם ולפני עם ישראל ובשבועה לפני ספר תורה. כי אין בזה עכשיו כלום מהעובדה שאחרים עוד לא יודעים על מה אני מדבר. הצדיק חיים הוא הגואל הנבחר של ישראל ושל העולם, אף על פי שכעת מאד מועטים הם היודעים את זה. סימן אמיתי הוא זה שקיבל אדם קמחג'י בחלום גאולי.

 

הגאולה היא מאת ה'' ברוך הוא ולא ממאות אלפי חב''דיים הקוראים כמשוגעים ''אנו רוצים את המשיח עכשיו''. שתויות, כסילות, טיפשות, 'שטיק' של פרופגאנדה, הונאה מושכלת, שאיפות מתוסכלות מצורה מזויפת של תקווה יהודית. קראו לבעל כל היום והרימו את קולכם במקרה שקצת חרש הוא. קרבנות לחמישים שנה של גאוותנות הכרוכה ביומרות חב''ד, הקרם של עוגת-חזיר האפוי בתנור המשיחי המשלה של 770.

 

היזהרו ותפחדו. הצדיק הנסתר האמיתי, חיים, השופט המשוח במלכות השמים ירד ונכנס ל770 לשבר לחתיכות את שקריו ולהרוס את יסודותיו המזויפים. אתם, חב''ד, המפריעים לגאולה השלמה מלשבת בעולם. ובכן תישברו לאלפי חוטים של כלבים נובחים. תיזהרו, כבר תופסי הכלבים התחילו להכיר את הריח שלכם ולהבין בסרחון הגרוע היוצא מנקבוביות שלכם. אם תשטיפו רעי בבושם יסריח עוד יותר. אף פעם לא מת הרבי! אם כן הוא זה מפני שאף פעם לא חי חיי קיום תורה אמיתיים, והאכיל אתכם פפיקק פילוסופי ועזר לכם לחתוך את תמונות מיקי-מוס מספרי קומיקס וכמו כן חיות אחרות שאינן כשרות. וכן הסביר הרבי שדבר זה יקרב את הגאולה! חוכמה מזויפת היא על שם התורה הקדושה מבושמת ברעי. תברחו משם ותיוושעו!

 

הרשות בידי לדבר ויודע אני שסוף כל סוף יישמע קולי, כי הדברים לא ממני. חכמה אמיתית של הרגע הזה המביאה בושם לפני השמים היא המצווה לשרוף את כל תמונה של הרבי מלובביטש כמה שתוכלו להשיג. תשרפו את מכונת הפרופגאנדה שפיתה אתכם בכול השנים הללו ועזבו את מיקי-מוס לדיזנילנד! תשרפו את תמונות שנרסון ותקיימו מצווה גדולה, מצוות הרגע בזמנו. בעוונות הרבים, צורתו בכול התמונות הללו נעשתה שנואה לפני ה'' אלהינו, מפני שמזייפות את האמת ומלכלכות את המוח בשקרים משיחיים, מוחות שבלעדי כל זה היו נקיים. ואם אתם חושבים שאתם אוהבים אותו, אז תעשו לו טובה גדולה והקלו מעליו את הבושה הנבראת מסביב לו. כל תמונה או פוטו שלו שאתם שורפים עוזר לו באיזה אופן אבל כל תמונה או פוטו שלו שאתם אוחזים גורם לו להישאר על גביו. את האמת אני מדבר ובית דין עליון מסכים לזה, כי תנועת חב''ד מפריעה לגאולה השלמה האמיתית של ישראל ומשפילה את היהדות התורנית על גביה.

 

הסירו את הבגדים השחורים של חב''ד ותשרפו אותם כליל. מצוות הזמן היא. אל תקראו בספר תורה הנכתב על ידי חב''די. המזוזות הכתובות על ידי חב''די פסולות ובמקום להגן על בתיכם משדים ומרוחות רעות, המילים והשמות שבהן קוראות לשדים ולרוחות רעות ומזמינות אותם אל ביתכם. אל תאכלו משחיטת חב''די; זובחים לשדים לא אלוה. אחרי מותו עשו ממנו אלוה, אלהים חדשים מקרוב באו. אבות התורה לא היו מאמינים שהיה קורה אבל קרה: נעשה הרבי מלובביטש יודע את הכול ומותר לפנות אליו בתפילות ובקשות, חס וחלילה ושלום! הצילו את עצמכם מעבודה זרה, ואל תאמינו בתחבולות כיסויותיהם. באומנות מחוכמת בכיסויי שקרים מכסים על עירומם במיסטיקה אינטלקטואלית, ואתם הקרבנות.

 

חייתם ברמאות כמספר השנים שהייתם אצל חב''ד. אל תמשיכו אפילו רגע. תרחצו את עצמכם מעוון הדור הרביעי השנוא והצילו את עצמכם מהחרון אף, בר מינן, הבא בסוף נגד כל מי שמפריע לגאולה השלמה. תקשיבו לדבריי אם עוד אוזניכם פתוחות לשמוע. ביוני 1982, נשלם ''קרבן חייו'' של הצדיק חיים. זה היה הקרבן הסופי הזקוק לישועה הגאולית אשר תושיע את אלה שאפשר להציל במשך הדור הרביעי הזה. עברו 24 שנים מאז. רוגז השמים מתגדל בכל יום. לא נשאר זמן, אני מגיד לכם. אינני מפתה אתכם. אינני מרמא אתכם. אינני גונב דעת מכם. לא נשאר זמן. אלה שיכולים להינצל אפשר להם להינצל בתקופה הזאת. אחר כך יהיה מאוחר מדי. אלה הסגורים בעוון זה של חב''ד לא יוכלו לצאת.

 

המצב כבר נואש. אם לא כן הגואל האחרון האמיתי לא היה נכנס ל770 אחרי שהוכיח אותי בקושי על שלא עבדתי מספיק בעד הישועה שלכם. לכם אני מדבר, לכל אלה שנעשו חב''דיים, לא אלה שנולדו בחב''ד. להם אין אוזנים לשמוע ואין להם לב להבין. רק נס יוצא דופן יכול להציל מישהו מהם. עטופים באופן מגעיל בחזיונות משיחיים שווא. הם לא יכולים לצאת ועד נשימתם האחרונה יקראו לאוויר והאוויר נושב עליהם ומחזיר להם תמונות השנואות לפני השמים והארץ, והם אוהבים את התמונות ההן ונופלים לעמק מחשבות עבודה זרה, ואין האלוה החדש שלהם יכול לעשות כלום. על זה, כנראה הרבי שניירסון ביקש ממני בחלומי המוזכר להתפלל עליכם.

 

אין לו הכוח לבוא ולהגיד לכם את האמת. על גביו הוא בגלל עוונות חב''ד, ואיננו יכול לבוא בחלומות לתקן את הטעות הגדולה הזאת. כי הוא בעצמו היה חלק מהטעות ובעצמו הגדיל את הטעות. כי היה בידו כוח להפסיק את הטעות ובמקום זה הגדיל אותה. אוהלי חב''ד נתמלאו באלהי נכר, ובמקום לצוות להסיר אותם עודד אותם להמשיך בפולחנם המזויף, ולא היה מבין את הרע הפסול בעבודה זרה ששכב מתחת לכל הטעות ההיא. ומפני שלא עשה תיקונים בזה בעוד הוא חי, איך יזכה לתקן דברים במיתתו! ובכן אל תחכו לו להגיד לכם משהו. קחו את עצמכם בידיכם, והפעילו מחדש את חרות השכל המרשה להבין באופן אובייקטיבי את המכה הבלתי מוחלת שבה נגררתם למטה.

 

אני מדבר איתכם את האמת. ניצלתי מהמכה ההיא וגם אתם יכולים להינצל ממנה כעת, מפני שהגואל האמיתי של דברי הימים נכנס ל770 לעשות ''ונהפוך הוא'' ולהושיע אתכם ממלכות עבודה זרה של חב''ד. הלא ראיתם בחלומי שהוכיח אותי הצדיק חיים? ואף על פי שלא אמר בפירוש את אשמתי, זה מפני שצריך אני לזכות לחפש עליה עד שאבין כל שלב ממנה ואביא אותה בכתב. הצדיק חיים בא לתקן אותנו (כמו שתראו במיסמך שאחרי זה בחלומות על הצדיק חיים). דבר התיקונים הבאים מראה על הכוח האמיתי של הסימנים השלמים, הם התיקונים שאנו מקבלים. הצדיק מת וקם בתחייה בעד העולם. הוא יושב ראש במלכות השמים, ואמנם תחייתו בשביל האנושות. לכן הוא יורד לתקן אותנו וזה מראה על כוח האמת הנותן לגאולה השלמה שתישאר לתמיד.

 

באריכות הסברנו שעוון התיאולוגיה האצילותית של הזוהר הוא גם כן עוון העגל הזהב החוזר באחרית הימים לתיקונו הסופי והריסתו הגמורה, ושחב''ד הוא הדור הרביעי השנוא לעוון הזוהר וכל שרשרת הקבלה המזויפת שנגרמה מעוון זה. אחרי מות הרבי עשו אותו כאלהים היודע את הכול והנמצא בכול מקום. אין זה כי אם העוון השנוא המשתדל לעלות מעלה בספיראל התיאולוגיה האצילותית שתמיד היה מאחוריו. הצילו את עצמכם מחב''ד והצילו את עצמכם מכול ''המיסטיקה היהודית'' שיצאה מספרד, מצבת, מהחסידות ומחב''ד. אף כי נבלעתם בפנים אתם יכולים לצאת.

 

הגיע הצדיק הנבחר האמיתי לשבור את המיתוס של 770. הוא בא בסימן השלם של תחיית המתים בכדי להרוס את התחייה המזויפת של הרבי מלובביטש. הוא בא בסימן השלם של מלכות השמים להפוך את הארמון המשיחי המזויף של 770.

 

הצדיק השאיר אותי בחוץ כדי שאקיים את חובתי לדבר איתכם. אם אתם נשארים בפנים, שוב לא תינצלו. אם אתם עוזבים את חב''ד וחוזרים ליהדות האמיתית של המסורת, תינצלו. HOAX גדול הוא, בניין המגדל שעוסקים בבניינו להרבה שנים, ושעתה הגיע לפסגתו בעוון הדור הרביעי השנוא שבלע את מוחכם ואת ליבכם. ורוכב כולו על שקרי עבודה זרה של התיאולוגיה האצילותית.

 

אם תשמעו מה שאני אומר לכם ותקשיבו למה שאני מגיד לכם, עוד אתם יכולים להיוושע. הנשמות שלכם יותר גבוהות מאלה שנולדו בחב''ד, ועוד ישנה רחמנות עליכם מאל עליון, אלהי ישראל. חרגתם מהדרך אבל אתם יכולים להימצא שוב פעם. נתתם את כל האנרגיה שלכם על חלומות שווא, אבל יכולים אתם לחזור אל העולם הריאלי. ואם אתם מחפשים על חלומות אמיתיים, תוכלו למצוא אותם בברית השלמה של הגאולה השלמה בזכות הגואל חיים. החלומות האלה לא מפריעים מהעולם הריאלי, כי אם חלומות אמיתיים המלמדים איך לחיות באופן נכון בכול מובן ריאלי של החיים, אף באמת החדשה המתגלה לזמן הגאולה השלמה.

 

אתם מאמינים בקיום פרצוף אריך אנפין, פרצוף אבא, פרצוף אמא, פרצוף זעיר אנפין ופרצוף נוקביה, אבל בידע עוון הזוהר עוד תוכלו לשבור את עול ''אלהים אחרים על פניי'' ולנקות את עצמכם מארבע עולמות של חטא העבודה זרה של ספר הזוהר. עוד אתם יכולים להיוושע מהטעות הארוכה, העמוקה הבגדנית והפסולה בעבודה זרה ולחזור לעצמכם ולמוח שלכם וללב שלכם. שוב תוכלו לעבוד את ה'' ברוך הוא בפשטות הלב ולקיים ''תמים תהיה עם ה'' אלהיך''. עוד אתם יכולים לצאת ולהושיע את הנשמות היקרות שלכם מעוון המנובא של אחרית הימים.

 

אתם צריכים אמנם לתפוס בהזדמנות הזאת. הזמן עובר, וכאשר המוח והלב עוברים על גבול מסוים שוב לא חוזרים. ואיך אני יודע שיש עוד זמן אף כי מוגבל הוא מאד? הסימן בצדיק חיים היורד ממלכות השמים ל770 הוא סימן סופי. סימן נורא הוא, הזדמנות אחרונה בהשתדלות להציל כמה שאפשר עוד להציל אותם. באהבה גדולה של הצדיק חיים כלפי הנשמות היקרות שעוד אפשר להושיע אותן, השפיל את עצמו לתוך ארמון העבודה זרה של חב''ד בכדי להפוך אותו מבפנים ולגבש את ה ''ונהפוך הוא'' כדי לגאול זכאיים לגאולה.

 

הנשמות שלכם בוכות בתוככם, מבלי שתדעו ממנה, כי יודעות הן שהן בתוך מוקש העוון הנורא הזה של ימי משפט אחרית הימים. בוכות הן לעזרה, אמנם הבן אדם לא עירני על זה. ומכול מקום יש רחמנות וחמלה על הנשמות היקרות, ונשלחה הזדמנות להצלתכם. והנביא הכריז כי ''חפץ ה'' יצלח בידו'', דהיינו ביד הגואל האחרון הנבחר בביאתו. היכנסו, אפוא, לתנור האמת והינצלו מאשי גיהינם של עבודה זרה מיסטית. מודה אני לה'' שניצלתי ונגאלתי בידי הצדיק חיים מעוון חב''ד ומשרשרת 400 שנה של עוון הזוהר. וכן אתם יכולים להינצל ולהיגאל בסגולת בחירת ה'' בגואל חיים. כי עתה הגיע עוון חב''ד לפסגתו, ונשאר רק זמן מועט. רגע הוא של רחמים וחמלה. אל תחמיצו אותו.

 

פרץ גרין

 

מרץ 28, 2006 - אדר כח' תשס''ו.