HOME 

פרק 13 פרק 12 פרק 11 פרק 10 פרק 9 פרק 8 פרק 7 פרק 6 פרק 5 פרק 4 פרק 3 פרק 2 פרק 1 הקדמה לספר אסתר אסתר דף ראשי

ראש חודש אדר ב' תש''ס ,בוסנגו איטליה:

הקדמה לספר אסתר ו'

תודה לה'' אלהינו

ה'' אלהינו גדול

ה'' אלהינו אחד

ברוך אהיה אשר אהיה

מקיים את הבטחותיו

כוכב הגואל במלכותו

דרך מיעקב

ומאיר באור גדול חדש

בחנוכת החנוכות

ומפי חמור אוכל לחם

נשמעות הנעירות

ונבואות הדור הרביעי

בזכות אליהו הנביא

באות ומתגלות

ובשורת תחייתו

של הצדיק הקדוש,

הגואל האחרון ,חיים

,מפליאה אותנו

בסימנים השלמים:

 

ספר אסתר 6 זה כלול הוא בספרי ספר המפליא שהוא העלה החמישי מהיג' עלים של ספר משנת חיים (סמ''ח) ,הוא השם הכללי של הספר הכולל את הספרים ואת הכתבים ואת כל העדות של הברית החדשה השלמה של הגאולה השלמה (הג''ה) המתגלית כבר משבע-עשרי שנה כרגע בזכות הצדיק הנסתר הקדוש ,ראש ללו' הצדיקים הנסתרים בדורו ,עד לפטירתו בן סח' שנים בכד' סיון תשמ''ב במילנו איטליה ,הוא המורה חיים בן משה הנולד בסנעא תימן: ובפטירתו נבחר מאת ה'' אלהינו לגואל האחרון השלישי והשופט המשוח במלכות השמים (השמב''ה):

 

ואני החמור המשיחי

ומטורף אני ליהודים

כי מי בשר חמור יאכל

במחירי היום כה גבוהים

ולכן החלטתי לאפות לחם

ולהאכיל את העם בחנם

ובבית לחם עמדתי

על קרסולי

וכמשוגע ניערתי

הי-הא ,הי-הא

הנה הנם:

וצחקתי על מחכם

וכנחש פתיתי את נשיכם

וכזאב גנבתי את לבכם

וכארי שאגתי באזניכם

וכדג מלוח שחיתי בקרבכם

ובלחם הגאולה האכלתי אתכם

הי-הא ,הי-הא

הנה הנם:

ועמדתי על הר טבור

ואמרתי ,רבותי ,אני החמור

שאתם מחפשים

את רוכבי מדורות

ונפתח פי בבשורות

ועליתי מעלות

אל העונג הרענן

ואמרו לי בהמה

לך רד מכאן

מחכים הילדים

לצחוק חמורם

הי-הא ,הי-הא

הנה הנם:

ספר אסתר ו' זה מקדים להסביר לבני ישראל ובפרט לבני ארץ ישראל את ההקדמות הכלליות של הגאולה השלמה בהסברים מפליאים לכל ההתגלות החדשה הנוכחה המדהימה המשמחת לב תמימים ומפקחת ומרחיבה דעת פשוטי לב צדיקים החיים באמונתם ,כוונתנו על פשוטי העם שאינם מלומדי תורה ויודעי הלכה כי אם מאמינים בני מאמינים:

אני ביחד עם אסתר המלכה

נכנסנו בשאט אל המערה

ומצאנו שם לוחות של מגילה

שאף האיסיים לא ראו אותה

וכתובה היא בכתב עתיק

שאין לו דומה או מקביל

ואת כוכב סוד משרת ישוע

מגלה ואת שגעון המטביל:

 

ואם לבני תורה ויודעי פרטי כל המסורת ושומרי הלכה כדת וכדין המחכים בכליון עינים להתגלות הגואל האחרון ולתורת הסימנים השלמים של הגאולה שלמה, הרי ספר זה מסביר בקיצור את ההקדמות החדשות והכללים החדשים המשיבים לב אבות על הבנים: דהיינו השבת לב דעת התורה והמסורת מדורי דורות עם דעת המסורת החדשה של הברית החדשה השלמה הזאת ,בזכות אליהו הנביא ,זכור לטוב ,ובזכות הגואל האחרון ,חיים ,בעד הבנים הם כל בני הדור החדש הזה של הגאולה השלמה:

פשוט אני, רבותי

ועצלן נורא

לא חפצתי לעסוק בפרטי

המשנה והגמרא

ולא רציתי לכת בכל ההלכות

רק להתפלל קצת

ולהתבונן על החיות

ולישון בשבת ולהתענג

ביין ודג ובשר

ולנגן בגיטרה

ולעשות באהבים

ולא לחשוב על מחר;

ומצאני איש שמו גבריאל

ואמר לי אל תדאג

הנה משנת יהושוע בין נון

לך ותאכל את הדג:

אולי ,רבותי ,לא הבנתם את כל המילים וההמונחים האלה בשפת הגאולה השלמה? אביא לכם את המפתח  וממנו תבינו את הכל:

אברהם                    יצחק                יעקב

עליית משה          עליית משה   עליית משה

ראשונה                    אמצעית             אחרונה

אהיה                      אשר                אהיה

משה                       ישוע                חיים

החמור              האתון        חמור אוכל    לחם    

יהודים וישמעאלים  בני יפת ועשו    השבת הלבבות

..................................................................................

בסיום פרק יג' על המחשב ,חלם יוסף מניגרסו: ראה אותי יושב על יד המחשב ונשמע קול מן השמים המכריז ''אוי ואווי למחלל שם 'אשר' ייענש'': הזהרה נמרצת היא לי להזהיר את כל קורא בספר הזה 1) כל ספרי ספר משנת חיים ספרים קדושים הם הכתובים על פי הקדושה חדשה של הג''ה בזכות הגואל האחרון ,חיים ,וקריאתם במקום נקי    ובכבוד 2) מפני שהתגלות הסימנים השלמים נותנת בשפי את הסברי 'תכנית האלהים' בגאולה השלמה המתוכננת בשמו הקדוש 'אהיה אשר אהיה' צריכים להזהר מאד מאד בקריאה שייאמר בכובד ראש ויראת שמים 3) מכופלת ההזהרה על שם 'אשר' מפני שרוב פירושי התגלות הג''ה יוצאים מהסברי השם  'אשר' דהיינו השם האמצעי של השם המשולש 'אהיה אשר אהיה' ועל פי רוב לא כותבים כל השם כי אם שם 'אשר' כמו הסברי ה'ריש' של שם 'אשר' ,שלכן באה ההזהרה מן השמים 'אוי ואווי למחלל שם 'אשר' ייענש' ,שלא ישכח הקורא שגם שם 'אשר' שם קדוש הוא וכבודו ככבוד המגילת אסתר:

.............................................................